Gebelikte Ayrıntılı Ultrason

Gebelikte Ayrıntılı Ultrason

Gebeliğin belirli haftalarında yapılan ultrasografik incelemeler ile hem bebek hem de anne sağlığı için önemli veriler elde edilmektedir.

Ultrasonografi cihazları sayesinde gebelik çok detaylı olarak incelenebilmektedir.


Gebelikte Ayrıntılı Ultrason

"Ayrıntılı Ultrason” ya da "Detaylı Ultrason” muayenesi, normal gebelik takibi sırasında yapılan ultrason muayenelerinden farklı olarak yüksek görüntü kalitesiyle ve bebeğin tüm organlarının incelendiği bir muayenedir.

Ultrasonografi işlemi size ve bebeğinize zarar vermez. Ayrıntılı ultrasonografi raporu gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa danışmanlık bilgilerini içerir.

İlk Üç Ay Erken Gebelik Ultrasonografi

Gebeliğin anne rahmine yerleşmesinden sonra belirli haftalarda değerlendirilmesi, özellikle bazı önemli durumların tespiti amacı ile yapılmaktadır. Bu işlem anne ve bebeğe zarar veren bir inceleme değildir. İşlem sonucunda yazılan raporda aşağıdakiler hakkında bilgi verilir;

 • Gebelik kesesinin sayısı ve yerleşim yerleri
 • Gebeliğin iç veya dış gebelik ayrımının yapılması
 • Gebelik kesesinin gelişimi gösteren yapısı
 • Bebeğin kalp atış hızı ve ritmi
 • İkiz gebeliklerde bebeklerin eşlerinin tek veya ayrı olduğunun incelenmesi
 • Rahim ağzının (serviks) değerlendirmesi
 • Gebelik kesesi ile ilişkili kanama olup olmadığı

11-13 Hafta Ayrıntılı Ultrasonografisi

Anne rahminde bulunan bebeğin detaylı ilk incelemesi 11-13. hafta arasında yapılmaktadır. Bu ultrasonografi bebeğe yapılan ilk ayrıntılı ultrasonografi işlemidir.

İşlem karından ve vajinal yoldan yapılır.

Detaylı incelemenin ilk basamağı kabul edilen 11-13. hafta ultrasonografi işlemi ile bebeğiniz hakkında aşağıdaki bilgiler elde edilir;

 • Bebeğin gelişim haftası
 • Bebeğin eşinin yerleşim yeri
 • Bebeğin suyunun miktarı
 • Bebeğin ense saydamlığının kalınlığının ölçülmesi
 • Bebeğin burun kemiğinin incelenmesi
 • Bebeğin kalp yapısı ile ilgili temel bulgular
 • Bebeğin diğer gelişim bölgeleri olan beyin, mide, böbrekler, mesane, karın duvarı, bağırsaklar, omurga, el ve ayaklar hakkında ilk ve önemli bilgiler
 • Bebeğin özel damar yapılarının Renkli Doppler ile incelenmesi
 • Rahim ağzının (serviks) değerlendirmesi

Ultrasonografi sonrasında bu bilgileri ve izlenen diğer bulguları içeren hekiminizin değerlendirmesi bir rapor halinde size sunulur.

11-13. hafta testi bebeğe yapılan ilk ayrıntılı ultrasonografi işlemidir. Bu yol ile bebeğiniz hakkında hem genetik hem de görülür sakatlık ihtimalinin ilk araştırması gerçekleştirilmiş olur. Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde 11-13. Hafta ultrasonografi işlemi uygulanmaktadır.


18-23 Hafta Ayrıntılı Ultrasonografi

İlk trimester ayrıntılı ultrasonografisinin ardından gebeliğin 18-23. haftaları arasında ayrıntılı ikinci bir ultrasonografik inceleme daha yapılır.

Detaylı veya ayrıntılı ultrasonografi gebelik izleminin en önemli parametreleri arasındadır.