Yeni Doğan Yoğun Bakım

Hastanemiz Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi, 9 Küvöz, bir Transporter Küvöz,  4 Fototerapi, 9 çocuk ventilatörü ve Monitör gibi son teknolojik donanım ile yenidoğan bebeklere yaşam desteği sunar.

STERİLİZASYON
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde enfeksiyondan arındırmak için günlük olarak yerler ve zemin dezenfektan maddeler ile temizlenir. Tıbbi araç gereçler sterilizasyona gönderilir. Haftada iki defa ultraviyole ışını ile ortam genel olarak steril edilir. Yenidoğan ekibimiz yenidoğan bebeğe dokunmadan önce ellerini dezenfektan madde ile yıkarlar. Yenidoğan ünitesine giren her kişi maske, bone, önlük ve terlik giymek zorundadır. Yenidoğan Ünitesine enfeksiyon komitesi tarafından haftalık besiyerler konularak ünitede mikrobun üreyip üremediği tespit edilir.

YENİDOĞAN SERVİSİMİZDE VERİLEN EĞİTİMLER 

1. Emzirme Eğitimi
2. Bebek bakımı eğitimi (göbek bakımı, göz bakımı, banyo,..)
3. Hijyen kuralları
4. Jinekomasti Eğitimi (Bebekte meme başı şişliği olursa)
5. Bebek bezi kullanım eğitimi
6. Bebek banyosu eğitimi
7. Biberon, emzik, vb. Kullanımının sakıncaları