Genel Cerrahi

Doktorlarımız

Op. Dr. Zeki Döşeyen

Op. Dr. Zeki Döşeyen

Genel Cerrahi Uzmanı
hakkında

Endoskopi Nedir? Makale için buraya tıklayın

ENDOSKOPİ YÖNTEMİ İLE TESPİT EDİLEN HASTALIKLAR


MEME HASTALIKLARI
Meme kanser taraması
Meme başı akıntısı, meme kistleri, adenomlar ve diğer iyi huylu hastalıkların takip ve tedavisi
Meme enfeksiyonları, mastit ve apse tedavisi
Meme kanseri tanı, tedavi ve takibi 

ENDOKRİN CERRAHİSİ
Guatrı troid bezinin diğer hastalıkları ve cerrahisi 
Paratroid bezi hastalıkları ve cerrahisi
Sürrenal (Böbrek üstü bezi) hastalıkları ve cerrahisi

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI CERRAHİSİ
Mide hastalıkları 
Duodenum ( oniki parmak bağırsağı ) hastalığı
İnce bağırsak hastalığı 
Kalın bağırsak hastalığı

ANOREKTAL BÖLGE HASTALIKLARI
Hemoroid
Anal fissür  
Anal fistül
Perianal apse  
Pilonoidal Sinüs (Kıl dönmesi) Hastalığı
Rektum (Kalın bağırsağın son kısmı) Hastalıkları Tanı ve Tedavisi 

KARACİĞER SAFRA YOLLARI CERRAHİSİ
Karaciğer hastalıkları tanı ve cerrahi tedavisi
Safra kesesi hastalıkları tanı ve cerrahi tedavisi  
Pankreas hastalıkları tanı ve cerrahi tedavisi 

FITIK CERRAHİSİ
Klasik cerrahi yöntemler ile kasık ve karın duvarı fıtıklarının onarımı başarı ile yapılmaktadır. 

DERİ VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ CERRAHİSİ
Tüm vücut deri tümörleri cerrahisi başarı ile yapılmaktadır


LAPARASKOPİK CERRAHİ 

Halk arasında bıçaksız ameliyat olarak bilinen laporaskopik cerrahi yöntemi ile, safra kesesi ve apandiks hastalarının laporoskopik tedavisi başarı ile yapılmaktadır. 

Laparoskopik cerrahi kamera yardımıyla karın açılmadan yapılan ameliyat yöntemlerinin tümüdür.1990'lı yılların başından itibaren dünyada uygulanmaya başlayan bu cerrahi metod artık ülkemizde de yaygınlaşarak başarı ile uygulanmaktadır.

laparoskopik cerrahi ile hangi ameliyatlar yapılabilmektedir? 
Özellikle safra kesesi ameliyatlarıyla başlamış ve yaygınlaşmış olan bu metod ile artık birçok ameliyat yapılabilmektedir. Fıtık, apandisit, mide fıtığı ameliyatları artık rutin olarak endoskopik metodla yapılabilmektedir.

Laparoskopik ameliyat nasıl yapılmaktadır?
Halk arasında kansız,bıçaksız veya laserle yapılan ameliyatlar olarak tanımlanan bu ameliyatlarda karın açılmamaktadır. Sadece dört adet 0,5 ve 1 cm'lik kesiler yapılarak bu noktalardan kamera ve ameliyatın gerçekleştirileceği aletler yerleştirilmektedir.Kamera vasıtasıyla karın içi organlar ekrandan görünür hale getirilerek,ekranda görüntülerle ameliyat gerçekleştirilmekte ve çıkartılan organlar (safra kesesi gibi)yapılan bu küçük kesilerden dışarı çıkartılmaktadır.Kamera vasıtasıyla çıplak gözle görülenden 20 kat daha büyük bir görüntü elde edildiğinden dokular daha ayrıntılı görülebilmektedir. Bu nedenle anatomik yapıların daha ince detaylarına kadar görülebilmesi mümkün olmaktadır. Teknolojinin insanlara getirdiği en büyük katkılardan birinin endoskopik ameliyatların olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Laparoskopik Cerrahi ve Fıtık Cerrahisi:
Görüntüleme tekniklerindeki ve cerrahi aletlerinin teknolojik gelişmeleri sonucu küçük kesi alanlarından girilerek batın içerisine müdahale yapmamızı sağlamış olup , laparoskopi ile kısa zamanda hastalıkların tedavisi yapılabilir hale gelinmiştir.Laparoskopi ile safra kesesi hastalıkları , hiatus hernisi ( mide fıtığı) kalın ve ince barsak , apandiks hastalıkları , diagnostik amaçlı ( tanısal) ve fıtık cerrahileri yapılmaktadır.Bu yöntemlerle hastanın kısa süre hastanede kalması , yara yerinin küçük olması , ağrının daha az olması iş ve güç kaybının aza indirilmesi ve sosyal yaşantıya erken döndürülmesi amaçlanmaktadır