Refakatçi Politikası

Hasta ve refakatçinin en iyi hizmeti alabilmesi için, hakları kadar sorumluluklarının da olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle aşağıda belirtilen kurallara uymanız hastanız açısından önem taşımaktadır.

  • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlanır.
  • Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
  • Refakatçiye yatış işlemlerinden sonra yatış-taburcu personeli tarafından REFAKATÇİ KARTI verilir. Servise giriş ve çıkışlarda bu kartı kullanmak zorundadır. Refakatçi değişikliğinde kartı teslim etmelidirler.
  • Hasta ve refakatçiye yemekleri hastane tarafından verilir. Dışarıdan yemek getirilmez. Hastanın doktoru ve hemşiresinin izni olmadan herhangi bir gıda verilmez.
  • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım etmelidir.
  • Refakatçi hastanenin tüm koyduğu kurallara uymak zorundadır.
  • Refakatçi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine(serum seti, oksijen manometresi gibi) dokunmamalı ve oynamamalıdır.
  • Diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.