Radyoloji

SPİRAL BT
MR(EMAR)
MAMOGRAFİ
USG VE 4 BOYUTLU RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
SKOPİ-FLOROSKOPİ
RÖNTGEN
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Radyoloji ünitemizdeMR(EMAR), Bilgisayarlı Tomografi, Mamografi, Renkli Doopler Ultrasonografi,Direkt Röntgen, Skopi bulunmaktadır.
Görüntüleme cihazlarının en ileri teknolojilerinden olup teşhislerde hekimin en önemli yardımcılarındandır.
BT Vücudun tüm kesimlerini kesitler halinde tarayarak, bunların ayrıntılarını hekimin rahat görmesini sağlayan bir tetkik cihazıdır.

MR (EMAR): Manyetik rezonans demektir.
MR:X ışınları içermeden vücudumuzun iç bölgelerini ayrıntılı olarak göstermeye yarayan görüntüleme sistemine verilen isimdir.MR birimine ulaştığınızda,sizden bir yatağa uzanmanız istenecek.Daha sonra bu yatak MR aletinin içine doğru hareket edecek.Çapı omuzlarınızdan daha geniş olan bir tünelin içinde yatıyor olacaksınız.
Sonuç olarak sıkışmış hissedebilir,hatta klostrofobi duygular hissedebilirsiniz,fakat süreç kısa sürecektir ve vücuda zararlı bir ışın içermemektedir.Hastanemizdeki MR cihazı open(açık) olduğu için bu tür rahatsızlıklar daha az oluşmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi
Baş, boyun, bel fıtığı, karaciğer, akciğer gibi karın içi organlarının, kemik yapılarının teşhisinde ve tümör taramada etkili bir yöntem olan Tomografi günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Özel Kapadokya Hastanesi Radyoloji Servisi'nde tüm çağdaş yöntemlerle birlikte Tomografi de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Mamografi
Mamografi meme dokusunun röntgen ışınlarıyla görüntülenmesidir. Genel amaçlı radyoloji tüplerinde değişiklikler yapılmayı, bunun sonucunda hastanın daha az radyasyon alması sağlanmıştır. Hasta ayaktayken memenin değişik yönlerden görüntüleri alınır. Çekim esnasında memenin komprese edilmesine bağlı rahatsızlık hissi oluşabilir.
Mamografi belli yaştan sonra tarama testi olarak, memede bir kitle ele geldiğinde, meme başında akıntı görüldüğünde, meme başının çekintiye uğramasında, meme derisindeki değişikliklerde, meme biopsisinde lokalizasyon amacıyla kullanılabilir.
Kadınların 70 yaşına kadar %13'nde meme kanseri çıkma riski bulunmaktadır. Meme kanseri erken teşhis edilirse büyük oranda (%80-90 arası) tedavi edilebilir. Bu nedenle mamografinin meme kanserinin erken teşhisinde bir tarama testi olarak önemi büyüktür.

4 BOYUTLU RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Görüntüleme merkezimizde 4D Renkli Doppler USG cihazı ile gerçek zamanlı 4 boyutlu incelemeler yapılmaktadır.
Ultrasonografi radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması, radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeni ile özellikle batın, pelvis organlarının incelenmesinde, meme değerlendirilmesinde, gebelik takibinde ilk tercih edilen sistemdir.
Özellikle gebelerde 16-26 haftalar arasında 4 boyutlu inceleme ile anne karnında fetusun değerlendirilebilmesi mümkündür.
Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazlarının geliştirilmesi ile batın organlarının yanı sıra tiroid, testis, meme, tükrük bezleri gibi organların patolojilerin aydınlatılmasında öncelikle kullanılan inceleme yöntemidir.
Ultrasonografi tekniğine son yıllarda katılan Renkli Doppler inceleme damarsal yapıların değerlendirilmesinde anjiyografiden önce ve bazen anjiyografi yerine kullanılabilecek noninvaziv bir yöntemdir. Renkli Doppler Sonografi arteriyel ve venöz akımların yönlerine bağlı renk değişimleri ile elde edilen dalga spektrumu sayesinde damarlardaki patolojileri aydınlatabilmektedir.

Ultrasonografi ve Renkli Doopler Ultrasonografi
Ultrasonografi ; İnsan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanılarak, iç organların ve diğer yapıların görüntülendiği tıbbi tanı yöntemidir.
Cihazdan gönderilen ses dalgaları, hasta vücudundan yansıdıktan sonra gene aynı cihaz tarafından algılanır. Yansıma farklılıkları organdan organa değişir. Bu nedenle farklı yansımaların olduğu yapılar, farklı görüntüler verirler. Normal yapılar içindeki bir ur ya da kist, ses demetlerini farklı yansıttığı için farklı yapıda gözlenir ve tanı konulur. Bu görüntüler printer (fotoğraf baskı aracı) ile anında kaydedilebilir.
Ultrason en sık karın içi (batın) organları incelemede kullanılır. Karaciğer ve dalak gibi karın içi organların büyümesi, safra kesesi ve böbrek taşları, apandisit, yumurtalık kistleri ve karın içindeki tümörler ultrason ile teşhis edilebilen bazı hastalıklardır. Ayrıca gebelik ve doğum takibinde (obstetrik USG), kalp işlevlerinin ve yapısının incelenmesinde (ekokardiografi), meme dokusunun, eklemlerin, testislerin, yüzeyel dokuların, tiroid bezinin ve tükrük bezlerinin incelenmesinde de güvenilir bir tanı yöntemdir.

Ultrason çekilmesi için hazırlık gerekir mi?
Karın içi organların ultrasonu için hastanın 6-12 saat aç olması gerekir. Acil durumlarda açlık olmadanda batın ultrasonu yapılmaktadır. Ayrıca mesane, yumurtalıklar ve rahmin incelenmesi için hasta idrarına sıkışık olmalıdır. Vajinal yolla inceleme yapılacak ise idrar torbasının boş olması gerekmektedir. Gebelik ve diğer organların incelenmesinde ön hazırlık gerekmez.

Doppler Ultrasonografi incelemesi ile:
Kol ve bacak damarları, karaciğeri besleyen damarlar, böbreği besleyen damarlar, boyun damarları, gebelerde, anneye ve fetuse ait damarlar, erkeklerde testisleri besleyen damarlar, gözü besleyen damarlar; vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenin damarlanması incelenebilir.
İnceleme öncesinde önemli bir hazırlık gerekmemektedir.
Ancak karın içindeki bir organ (karaciğer, böbrek v.b.) incelenecek ise hastanın aç olması, oluşabilecek gazı engelleyerek incelemenin daha kaliteli gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle karın bölgesindeki damarların incelenmesi için 1 aya kadar çocuklarda emzirme süresi kadar, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saatlik, 10 yaşına kadar olanlarda 6 saatlik ve büyüklerde 12 saat açlık gereklidir. Bu süre içerisinde sigara dahil hiç bir şey yenilip içilmez. Karın bölgesi incelemeleri dışında önceden bir hazırlık gerekmemektedir. İnceleme sırasında gözlük, saat, metal eşya gibi cisimlerin çıkartılması gerekmez.
Ancak incelenecek bölgenin, probla temas alanının sağlanması için açıkta olması gerekir. Bu nedenle hasta masaya yattığı sırada, o bölgedeki giysiler soyundurulur.
Doppler Ultrasonografi incelemesi, tıpkı Ultrasonografi incelemesinde olduğu gibi radyasyon içermeyen
bir tanı yöntemidir. Yanlızca ultrason enerjisi (yüksek frekanslı ses) kullanılır.

Direkt Röntgen:
Direkt röntgen ile kafa grafileri,toraks grafileri( akciğer grafisi), vertebra grafileri (bel, sırt, boyun), omuz grafileri, üst ve alt ektremite grafileri, pelvis grafileri, abdomen grafileri çekilmektedir. Ayrıca IVP (Intravenöz Pyelografi) kontrastlı tetkiki de yapılmaktadır.

SKOPİ
Ağız yada makat yoluyla kontrastlı madde verilerek kontrast maddenin içi boş organlardan geçişi sırasında inceleme yapılır.bu yöntemle yemek borusu,mide bağırsak hastalıklarının büyük çoğunluğunda değerli bilgiler elde edilir.yemek borusu,mide incelemesi yapılacak hasta en az on iki saat aç kalmalıdır.kalın ve ince bağırsak incelemesi sırasında hasta bir gün önce bağırsak temizliği için ishal yapıcı ilaç kullanır ve aç kalır.