Güvenlik Raporlama Sistemi

HASTA ve ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN OLAYLARI BİLDİRİM FORMU