Ameliyathaneler

Ameliyathane Tıbbi Ünitemizde

Özel Kapadokya Hastanesi Cerrahi Birim bünyesinde yapılandırılan, modern donanımlı ameliyathane,  ekipmanları ve personel ile operasyonların başarıyla yapılmasını sağlayacak bir alt yapıya sahiptir. 
Ameliyathanelerde kullanılan tüm temizlik malzemelerinden, genel donanıma kadar her parça anti-statik ve anti-bakteriyel malzemelerden seçilmiştir. Tüm müdahale ortamlarının havası,24 saat devrede olan "partiküler sterilizasyon" - "laminer akım (laminer air flow)" sistemiyle arındırılmaktadır. Tüm teknik malzemeler özenle seçilerek, özel işlem gerektiren operasyonlar için cihazlar, kalite araştırmaları yapılarak temin edilmektedir. Zengin cihaz parkuru ve tecrübeli personeli ile ameliyathane bölümü, operasyonun başarıyla yapılmasını sağlayacak alt yapıya sahiptir.

 Hizmet verilen bölümler: 
 Laporoskopik Cerrahi
 Artroskopik Cerrahi 
 Kadın Hastalıkları Cerrahisi
 Kulak-Burun-Boğaz Cerrahisi 
 Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisi
 Ürolojik Cerrahi