Erişkin Yoğun Bakım

Erişkin yoğun bakım ünitesi

Hastanemiz erişkin yoğun bakımı özellikle ameliyat sonrası yoğun bakıma, solunum desteği ihtiyacı duyan hastalara, 4 yataklı dahili ve 3 yataklı cerrahi, 4 yataklı Koroner olmak üzere  11 yataklı olarak 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Ameliyathanelerle aynı katta olan yoğun bakım ünitemiz; bir adet mekanik ventilatör (suni solunum cihazı), iki adet defibrilatör,iki adet hasta başı monitör, hasta başlarında oksijen ve hava sistemleri ve hastaya ilaç vermede kullanılan hassas tıbbi cihazlarla donatılmıştır.